Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

oude site Beter Zeist

Om redenen van site veiligheid en functionaliteit is de oude site gesloten maar nog wel te raadplegen.

Deze site werd door velen gezien als een waardevol historisch archief en als zodanig geraadpleegd wanneer documenten niet (meer) beschikbaar bleken op de plaatsen waar je dat zou verwachten.

Wij hebben daarom de oude site overgezet naar pdf's en hieronder een sitemap gegeven waardoor deze historie toch bewaard blijft, zie de rubriek oude site Beter Zeist.

De onderliggende documenten (zo'n 1700) zijn echter niet meer direct beschikbaar door de blauwe link aan te klikken.
De belangrijkste documenten worden op de nieuwe site bij het betreffende onderwerp in de rubriek Informatie getoond. U kunt zo'n onderliggend
document opvragen door een e-mail te sturen naar beterzeist@gmail.com.

Nieuwe site
De nieuwe site is beterzeist.com.
Deze is  ook bereikbaar via beterzeist.nl.

sitemap oude site BeterZeist

1      Publiciteit
1.1   Nieuws/home
        1.1.1 Nieuwsitem 1 Hart van de Heuvelrug
        1.1.2 Nieuwsitem 2 Instellingsterreinen
        1.1.3 Nieuwsitem 3 Coalitieakkoord
        1.1.4 Nieuwsitem 4 Centrumvisie
        1.1.5 Nieuwsitem 5 Enecoterrein
        1.1.6 Nieuwsitem 6 Zeister Warande
1.2  Nieuwsarchief
        1.2.2 Nieuwsarchief 2014 en ouder
        1.2.3 Nieuwsarchief 2015
        1.2.4 Nieuwsarchief 2016
1.3  Persberichten
1.4  Overige publiciteit
1.5  Artikelen
1.6  Ludieke bijeenkomsten
 
2     Adviezen
2.1  Rapport Verstand
2.2  Burgerparticipatie
2.3  Financiën Zeist
 
3     Burgerinitiatieven
3.1  Allegro Tuin
3.2  Stadslandbouw
3.3  Mierenbos
3.4  Braakliggende terreinen
3.5  Geopark Heuvelrug
3.6  Burgerpeilingen
3.7  Burgeracties
3.8  Luchtkwaliteit meten
3.9  Glasvezelnetwerk Zeist
 
4     Wijken en dorpen/buurtschappen
4.1  Indeling Wijken en dorpen
4.2  Zeist-Centrum
4.3  Zeist-Noord
4.4  Zeist-West
4.5  Zeist-Oost
4.6  B&D, DD en HtH
       4.6.1 Bosch en Duin
       4.6.2 Den Dolder
       4.6.3 Huis ter Heide
4.7  Austerlitz
4.8  Historisch Zeist
 
5     Regio Overheden
5.1  Zeist en politiek
5.2  Rijk
5.3  Provincie Utrecht
5.4  Bestuur Regio Utrecht/U10
5.5  Hart van de Heuvelrug
5.6  Overige samenwerking
 
6     Beleid Zeist
6.1  Beleid Ruimtelijke ordening
       6.1.1 Omgevingswet
6.2  Ontwikkelingsperspectief 2030
6.3  Structuurvisie
6.4  Woonvisie
6.5  Groenstructuur
        6.5.1 Bomenbeheer
6.6  Verkeer en Vervoer
6.7  Stationsgebied Driebergen-Zeist
6.8  Centrumvisie
       6.8.1 Burgerinitiatief en Zienswijzen
       6.8.2 Verkeersbesluiten 2017
       6.8.3 Hoger beroep RvS
       6.8.4 Evaluatie Centrumvisie
       6.8.5 V&D en Voorheuvel
6.9  Milieuvisie en Energie
       6.9.1 Klimaat en Energie
                       6.9.1.1 Energie-Initiatieven
                       6.9.1.2 Hout Energie Centrale
       6.9.2 Circulaire Economie
                       6.9.2.1 Kringloop Initiatieven
       6.9.3 Natuur en Cultuur
       6.9.4 Leefomgeving
6.10  Sport en Bewegen
6.11   Economie

7     Inspraak en procedures ruimtelijke ordening
7.1  Kerckebosch
7.2  Sanatoriumbos
7.3  WA Hoeve / Dennendal
 
8     Columns etc.
8.1  Janus
8.2  Freule van Seyst
8.3  Gasten
8.4  Ingezonden brieven
 
9     Achtergronden
9.2  Bevolkingsontwikkeling
9.3  Bouwlocaties en groenstructuur