Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 26-08-2020

Sport en Bewegen

Sportvoorzieningen Zeist
Er bestaan binnen de gemeente Zeist veel private accommodaties voor buitensport zoals die van de KNVB, 3 tennisverenigingen (Bosch en Duin, Shot en Griffensteyn), 2 hockeyclubs (Schaerweijde en Phoenix) en 3 golfterreinen (De Pan, Schaerweijde en Lage Vuursche - Den Dolder). In samenwerking met mountainbikeorganisatie MTB hebben Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer 2 lange, vaste routes uitgezet ten oosten van Zeist. Verder bestaat er al sinds lang een trimbaan in het Zeisterbos (Utrechts Landschap).
De gemeente heeft zelf 7 buitensportparken: Oude Postweg (Austerlitz), Den Dolder, Dijnselburg (Huis ter Heide), Blikkenburg Oost, Blikkenburg West (Slot), Bisonpark en Atletiekbaan (AV Fit Dijnselburg).
Voor de binnensport ondersteunt of onderhoudt de gemeente onder meer de volgende voorzieningen: het zwembad met klimbos (Dijnselburg), 3 sporthallen (Dijnselburg, Den Dolder en De Clomp) en 10 gymzalen.


Al veel jaren werd in Zeist gesproken over de gemeentelijke voorzieningen voor buitensport. Dat had te maken met kosten en de gewenste kwaliteit ervan. In dat verband werd overlegd met de sportverenigingen om de voorzieningen meer te concentreren op de velden bij het Slot (Blikkenburg) en op de Noordweg en bijgevolg Sportpark Dijnselburg te verlaten. In november 2017 werd het Masterplan Buitensportaccommodaties vastgesteld met als budget bijna 14 miljoen euro.

Uitvoering
Samen met de sportverenigingen werkt de gemeente aan verbeteringen van de sportaccommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Een aantal sportverenigingen gaat meer samenwerken en een enkele vereniging zal verhuizen.

Geen uitbreiding sportpark Noordweg
Eind september 2019 werd duidelijk dat de uitbreiding van sportpark Noordweg niet doorging. De grond die voor dit plan nodig was kon niet van gemeente De Bilt worden verworven. Bovendien grenst het terrein direct aan de (enige) faunapassage tussen het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen.

Aangepast kader
Daarop werd het kader van het plan aangepast. Zo wordt het sportpark Dijnselburg gehandhaafd en opnieuw ingericht. Ook zal de honk- en softbalvereniging HSV Phoenix waarschijnlijk van het Stationsgebied Driebergen-Zeist verhuizen naar het sportpark. Dat biedt meer mogelijkheden voor woningbouw bij het station.

Informatie