Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

01-04-2023

Omgeving

“Er zijn nog grote opgaven op het gebied van leefomgeving en gezondheid, zowel vanwege de impact van milieufactoren op de gezondheid (geluid en lucht) als de invloed van de fysieke omgeving op (on)gezond gedrag, psychische gezondheid en deelname aan de samenleving. Om een gezonde leefomgeving te bevorderen  is het niet alleen van belang de basis op orde te houden (gezondheidsbescherming), maar daarnaast met een integrale aanpak te investeren in een fysieke inrichting die mensen uitdaagt zelf te investeren in  een betere gezondheid”
Samenvatting rapport Gezonde leefomgeving, gezonde mensen, RIVM 2016

Per 1 januari 2022 wordt een geïntegreerd wettelijk kader en digitaal loket voor de fysieke omgeving geleidelijk ingevoerd. Voor de invoering staat 10 jaar, maar per 1 januari 2021 kan al in de praktijk ervaring worden opgedaan met de wet. De bedoeling van de verandering is de voorbereiding en besluitvorming over plannen te versnellen.

Veranderingsproces
Het gaat om een gigantisch veranderingsproces waarbij ook flink gesneden is in de wet- en regelgeving:

  • uit 26 wetten 1 wet is ontstaan;
  • 4.700 wetsartikelen zijn omgevormd tot 349;
  • in plaats van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur er nog maar 4 zijn;
  • 120 ministeriële regelen worden vervangen door circa 10.

Onderwerpen
Een groot aantal onderwerpen die verband houden met de fysieke omgeving krijgen met de nieuwe wet te maken. In de onderstaande rubrieken wordt daarop ingegaan. Zie ook de rubriek van de oude website.
rubriek.

Inhoudsopgave