Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

Geactualiseerd 27-05-2022

Jaarstukken Beter Zeist

Jaarlijks stelt de stichting Beter Zeist op advies van het platform haar Jaarverslag vast en evalueert zij haar activiteiten. Op basis daarvan worden de actiepunten opgesteld en wordt het meerjarenplan bijgesteld. Voor de verschillende jaarstukken van de Stichting Beter Zeist: