Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 07-04-2021

Petitie Nieuws

Petitie Red Zeist succes

Een aantal organisaties van inwoners en natuurgroepen in Zeist luidt de noodklok. De meerderheid van de gemeenteraad stemt in met allerlei visies over verstedelijking van de regio Utrecht. Nu wordt geprobeerd dat vast te leggen in lokale visies. Maar slechts weinig inwoners weten van de plannen af.

Als er geen ander beleid komt worden er de komende jaren in Zeist 5.000 tot 10.000 woningen gebouwd. Dat is vooral ten behoeve van de groei van de regio. Die moet volgens de plannen een metropoolregio worden. Maar veel inwoners willen alleen bouwen voor de lokale behoefte en juist het groen bewaren.


De organisaties hebben daarom een petitie gestart om het tij te keren. Uit alle buurten en de 5 dorpen van de gemeente steunen inwoners de petitie. De stand is nu ruim 2.000 personen vanuit 5% van de huisadressen in de gemeente. De petitie kan nog worden getekend, klik Petitie
(meermalen tekenen heeft geen zin).

Petitie tegen verstedelijking van Zeist en omgeving

Inwoners en organisaties van buurten en dorpen pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking van Zeist. In (regionale) plannen staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de komende tijd de grootste groeikern in de regio na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen daarom de bevolking van Zeist op een petitie te tekenen om het tij te keren.

Bouwen voor ‘Metropoolregio Utrecht’
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.

Meer arbeidsplaatsen zorgt voor veel instroom van mensen van buiten regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven.

Wat vraagt de petitie?
De petitie vraagt van de Zeister politiek om alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen worden behouden. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio ten koste van Zeister groen. Maar wel kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken. Teken daarom de Petitie.
_______________________

Zie verder de rubrieken:

Kernboodschap

Achtergronden

Petitie Nieuws