Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

27-05-2022

Actueel

Zie verder in de rubriek Nieuws Toegelicht

Consumeert Zeist haar mooie omgeving?
Lessen uit de Bomenbalans Kerckebosch. Wat stelt de compensatie van gekapte bomen in Zeist eigenlijk voor?

16 burgerorganisaties willen meer invloed op toekomstvisie Zeist. Zij vragen een dialoog over de ingediende zienswijzen in plaats van een schriftelijke afhandeling.

200 zienswijzen tegen bouwplan met boskap in Huis ter Heide West. Waar blijft ons bos? vragen zij zich af. Lees de toelichting.

Coalitieakkoord gepresenteerd
Ditmaal een open akkoord waarvan de sfeer opvallend verbindend en positief klinkt. Het is nu nog vooral een wensenlijst. Het mist prioriteitstelling maar het zal nog worden uitgewerkt.

Verkeersbesluit afsluiting viaduct Huis ter Heideweg
In Huis ter Heide en omgeving maakt men zich hierover zorgen. Ook al is de afsluiting pas over enige jaren aan de orde, toch heeft het (oude) college nu al een verkeersbesluit genomen. De verenigingen van Huis ter Heide en van Bosch en Duin, Stichting Beter Zeist en vele inwoners hebben bezwaarschriften ingediend.

4 beleidsnotities van Beter Zeist samen met andere organisaties
Stichting Beter Zeist heeft aan het begin van de zittingsperiode het college over 4 belangrijke onderwerpen notities aangeleverd. Dit gebeurde samen met buurt-, dorps- en groene organisaties. De notities gaan over het volgende.

Tekort aan regie en (burger)participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen
Dat tast de kwaliteit van de besluitvorming aan en leidt tot minder maatschappelijk draagvlak.

Houd vast aan de groene grenzen bij woningbouw
Deze oproep ligt in het verlengde van de Petitie RED Zeist van voorjaar 2021. De meeste partijen beloofden voor de verkiezingen niet in het groen te gaan bouwen. Hoe verhoudt zich dat tot de 4.000 te bouwen woningen in het coalitieakkoord?

Cultuurhistorisch Landgoed Dijnselburg bedreigd
Volgens regionale visies zal tot 2040 een deel van 5.000 extra woningen van Zeist in Dijnselburg terecht komen. Willen de inwoners van Zeist dat eigenlijk wel?

KNVB wil sportcampus uitbreiden in NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland).
De voorgestelde compensatie bij de A12 in Houten vervangt het bestaande oude bos bij Austerlitz niet. Als pleister op de wonde zou de KNVB volgens het coalitieakkoord de gemeente gaan helpen met citymarketing in Zeist-centrum. Koppelverkoop?

Meer informatie en de genoemde documenten? Lees de rubriek Nieuws Toegelicht.