Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

11-02-2023

Actueel

Zie verder in de rubriek Nieuws Toegelicht

Petities tegen Boskap
21.750 handtekeningen tegen boskap in Zeist. Maar er is nog meer druk nodig om de politiek wakker te schudden.

Omgevingswet
Invoering omgevingswet weer uitgesteld. Wat betekent dat voor de planontwikkeling?

Omgevingsvisie Zeist 2023-2026
In het voorjaar besluit de raad hierover. Maar hoeveel invloed krijgen de inwoners om hun groen te beschermen?

Burgeramendement
Met de nieuwe regeling kunnen minimaal 50 burgers proberen een raadsvoorstel aan te passen.

Petitie tegen lage vliegroute over Zeist e.o.
Als het aan de minister ligt mag Schiphol hier straks dag en nacht lijn- en vrachtvliegtuigen op ca. 2000 hoogte laten overvliegen. Accepteert u dat? Teken anders de petitie, zie het reactieformulier  

Meer informatie over de genoemde onderwerpen? Lees de rubriek Nieuws Toegelicht.