Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

31-08-2023

Actueel

Bestuurswisseling bij Stichting Beter Zeist
Per 1 augustus hebben Egbert Visscher (voorzitter) en Anton Moll van Charante (secretaris) het bestuur verlaten. Wim de Braak is nu voorzitter en Martine Speekenbrink is toegetreden als secretaris. Egbert Visscher wordt bestuursadviseur. Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Vervolg (verkeers)Drieluik Den Dolder.
Het college geeft de voorkeur bij afsluiting van de spoorwegovergang aan een alternatieve route over de N238 via landgoed Den Engh. Eind september wordt het advies in de raad besproken, lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Petitie tegen vierde aanvliegroute naar Schiphol aan Tweede Kamer aangeboden
De petitie vanuit Zeist en omgeving is meer dan 47.000 keer ondertekend, lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Plan van aanpak voor gebiedsvisie nieuwe dorpskern bij station Driebergen-Zeist aangenomen. Volgens de woondeal van de Regio Utrecht met het Rijk komt er hoogbouw met 1.500 - 2.500 wooneenheden. Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Beroepen tegen afsluiting voor auto's van viaduct Huis ter Heideweg
Stichting Beter Zeist, de dorpsvereniging en inwoners hebben bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de toekomstige afsluiting van het viaduct over de A28. Lees verder
Nieuws toegelicht 2023.

Burgeramendementen gewijzigd aangenomen
Lees het artikel
en verder Nieuws toegelicht 2023

Steun ons bij het Raadsdebat over omgevingsvisie Zeist
Dindag 9 mei 1930 uur Raadszaal. zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036465 onder ‘Debat RV Eerste Zeister Omgevingsvisie.’

Toelichting op burgeramendementen
- Brief initiatiefnemers
- Brief buurt- en groene organisaties
- Uitleg burgeramendementen: volgt

Burger-amendementen omgevingsvisie
Op 20 april zijn 3 burgeramendementen om de omgevingsvisie aan te passen aan de raad aangeboden.

Petities tegen Boskap
21.750 handtekeningen tegen boskap in Zeist. Maar er is nog meer druk nodig om de politiek wakker te schudden.

Omgevingswet
Invoering omgevingswet weer uitgesteld. Wat betekent dat voor de planontwikkeling?

Omgevingsvisie Zeist 2023-2026
In het voorjaar besluit de raad hierover. Maar hoeveel invloed krijgen de inwoners om hun groen te beschermen?

Burgeramendement
Met de nieuwe regeling kunnen minimaal 50 burgers proberen een raadsvoorstel aan te passen.

Petitie tegen lage vliegroute over Zeist e.o.
Als het aan de minister ligt mag Schiphol hier straks dag en nacht lijn- en vrachtvliegtuigen op ca. 2000 hoogte laten overvliegen. Accepteert u dat? Teken anders de petitie, zie het reactieformulier  

Meer informatie over de genoemde onderwerpen? Lees de rubriek Nieuws Toegelicht.