Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 19-01-2022

Actueel

Raad stemt in met grootschalige verstedelijking van Zeist
Ondanks de oproep van insprekende organisaties om geen voorschot te nemen op de verstedelijking van Zeist heeft de raad het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) 2040 onderschreven. De plaatselijke partijen stemden tegen, waarvan acte.

Vervolg Parkplan Vollenhove
De vele extra woningen in het plan zullen vooral bedoeld zijn voor de groeiambitie van de regio want Zeist kent geen geboorteoverschot.

Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid nog niet aangenomen
Gezien de tegenstellingen heeft de raad de inwoners gevraagd onderling tot overeenstemming te komen. De gemeente heeft het voorstel van de dorpsvereniging echter nog niet met behulp van het verkeersmodel doorgerekend.

Raadsvoorstel scenariostudies centrum ingrijpend geamendeerd
Over de functie en inrichting van het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel zal eerst een participatietraject volgen. Verder krijgt de Slotlaan weer een fietspad tegen het autoverkeer is maar in de rijrichting blijft het half werk.

Voorlopig geen grote windturbines in westelijk buitengebied Zeist
B&W ziet af van windmolens tussen het spoor en de A12. Volgens het college is het gebied wel kansrijk voor zonnevelden.

Voortgang Mobiliteitsplan Zeist 2022 - 2027
Maatschappelijke organisaties en groepen inwoners hebben forse kritiek op het plan. Voor de raad van 25 januari heeft Beter Zeist daarom samen met andere organisaties en personen ontwerp-amendementen opgesteld.

Meer informatie? Lees de rubriek Nieuws Toegelicht.

Agenda

 • Do 20 januari 21.30 uur via teams: debat RV Adviesrecht Omgevingswet.
 • Di 25 januari Raadsvergadering 19.30 uur via teams:
  - RV Mobiliteitsplan Zeist;
  - RV Adviesrecht Omgevingswet.
 • Ma 31 januari Ronde Tafel 20.00: RV Handvat Participatie.
 • Do 3 februari:
  - 20.00 uur openbare Informatiebijeenkomst Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid.

  - 20.00 uur Ronde Tafel RV Afronding gebiedsverkenning duurzame energie A12/spoorzone.
 • Di 8 februari:
  - 19.30 Debat RV Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan;
  - 19.30 Debat RV Handvat Participatie;
  - Aansluitend Informatiebijeenkomst / voorzetting dialoog met belangengroepen.
 • Do 10 februari:
  - 19.30 uur politiek spreekuur;

  - 20.00 uur Debat Conclusie informatiefase gebiedsverkenning duurzame energie A12/spoorzone.