Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Regio's U10 en U16

Regio U10
Regio U10 is een samenwerkingsverband van gemeenten in de provincie. Tot nu toe nemen de volgende 12 gemeenten daaraan deel: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfherenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Regio U10 functioneert op twee niveaus:
- als netwerk van gemeenten voor een (gezamenlijk) beleid voor de lange termijn;
- als middel voor allianties van gemeenten voor concrete opgaven.

Convenant
De samenwerking wordt vastgelegd in een convenant, maar de deelnemende gemeenten gaan geen juridisch afdwingbare verplichtingen aan. Uiteindelijk zijn de afzonderlijke gemeenteraden verantwoordelijk voor het beleid in hun gemeenten. In de praktijk leidt het ambtelijk en bestuurlijk regionale overleg tot voorstellen voor regionale visies en plannen die wel akkoord behoeven van de gemeenten.

De belanghebbenden in de gemeenten hebben geen toegang tot de bijeenkomsten van de regio. Zij zullen moeten communiceren met hun eigen gemeente over regionale ontwikkelingen. Dit is uit democratisch oogpunt een nogal dubieuze zaak. In feite is er op die manier een informele nieuwe bestuurslaag ontstaan die de vroegere ‘gewesten’ vervangt. In deze regio was dat het Bestuur Regio Utrecht dat per januari 2015 werd opgeheven.

Regio U16
In het kader van het Nationale Programma RES moeten 30 energieregio’s hun ‘Regionale Energie Strategie’ (RES) en de ‘Transitievisie Warmte’ opstellen. In deze  omgeving zijn het de 12 gemeenten van U10 met toevoeging van De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater. Zij werken samen met de Provincie Utrecht en 4 waterschappen aan hun taakopdracht vanuit het Rijk. Het gaat om de  waterschappen ‘Stichtse Rijnlanden’; ‘Amstel, Gooi en Vecht’; ‘Vallei en Veluwe’ en ‘Rivierenland’.

Informatie