Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Participatie

Machiavelli schreef in Discorsie (1519) het volgende. “..elke staat [heeft] twee stromingen: die van het volk en die van de elite. ….    En alle wetten …. zijn het gevolg van wrijvingen tussen deze twee.”

Participatie is het deelnemen van inwoners, bedrijven en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid of gemeentelijke plannen. En daarnaast ook (het door de gemeente ondersteunen van) publieksinitiatieven van inwoners, bedrijven en belanghebbenden met impact op de lokale samenleving. (definitie VNG)

Via gemeenteverkiezingen voor de gemeenteraad kan de richting van het beleid worden bepaald. Maar voor het evenwichtig afwegen van belangen van inwoners, organisaties en bedrijven is hun stem van groot belang. Dat is niet alleen nodig voor het maatschappelijk draagvlak van besluitvorming, maar ook voor de kwaliteit van de besluiten. Zo kan ervaringsdeskundigheid en vakdeskundigheid vanuit de samenleving optimaal worden benut. Omgekeerd leren inwoners, organisaties en bedrijven dan ook van hun overheid.

Inhoudsopgave