Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Zeist

Coalitieakkoord 2018-2022
Voor de raadsperiode van 2018-2022 heeft de gemeentelijke organisatie een overdrachtsdocument 2018 aangeleverd. En Stichting Beter Zeist heeft ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 een Kieswijzer opgesteld. Dat gebeurde op basis van de standpunten van de politieke partijen voor deze periode. Op 3 mei 2018 werd het nieuwe Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd van de vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP. Wethouders werden Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GL), Marcel Fluitman (CDA) en Wouter Catsburg (CU/SGP). Na een jaar gaf het college een overzicht van de uitvoering en planning van het hoofdlijnenakkoord.

Informatie

Documenten

Links