Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw


geen verdere verstedelijking - alleen bouwen voor lokale behoefte - geen groen opofferen - dorpskarakter behouden

Nieuws
-
Nieuwsberichten

- Nieuwsflitsen (periodiek voor onze contacten)
- Columns
- Informatieve links

De nieuwsberichten worden regelmatig ververst; oudere nieuwsberichten zijn nog in periodieke nieuwsflitsen te raadplegen.

Nieuwsflits ontvangen?
Stuur een email met voornaam, achternaam
en postcode naar beterzeist@gmail.com

Word donateur
minimaal € 15 per jaar
NL98 INGB 000 580 3512
Stichting Beter Zeist

Contact?
Meewerken?
Stuur een e-mail of bel tel.: 06 – 460 826 57
(Hanna van den Dool) of 030-6960141 (Egbert Visscher)

KvKnr.: 302 503 64
Bank :   NL98 INGB 000 580 3512
RSIN.:   820 217 396
ANBInr: 820 217 396