Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 23-11-2021

Columns

23-11-2021
De column van Wim de Braak
Inspraak Ronde Tafel ….

Ervaren: 18 november 2021
Gemeentelijk Theater: Ronde Tafel
Onderwerp: Regionale Ruimtelijke Strategie 2021-2040 (IRP)

Dus toch Kim-Jung Sander? 😊 zie verder ...

20-10-2021
De column van Elsbeth
Wat gebeurt hier?

Gezien: 14 oktober 2021
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Dialoogbijeenkomst Raad – 7 organisaties

Boodschap of de boodschapper? zie verder ...

26-09-2021
De column van Jetje Van
Mission impossible?

Gezien: 23 september
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES 1.0 U16)

Tijd voor de donderpreek. zie verder ...

23-06-2021
De column van Elsbeth
Luchtspiegeling?

Gezien: 17 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Parkplan Vollenhove

Het begon om 7 uur ’s-avonds ... zie verder...

07-06-2021
De column van Elsbeth
Maskerade

Gezien: 3 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Integraal Ruimtelijk Perspectief
Lees verder...

07-04-2021
Column van Martien Swencke / 7 april 2021
Prullenbak proza

Gezien: 6 april 2021

Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: raadsvoorstel Mobiliteitsvisie Zeist


De columnist ziet betere mogelijkheden voor hoogwaardig OV, Lees verder.

15-03-2021
De column van Froukje Wirtz /15 februari 2021
Dit Zoomen staat niet in Koenen!

Deelname: 15 februari 2021
Gemeente: digitale participatie Omgevingsvisie Zeist
Onderwerp: Invullen waardenkaart Zeist

Froukje doet mee aan de inbreng van de (buurt)waarden van Zeist en vraagt zich af waar zij mee bezig wordt gehouden. Lees verder.

06-02-2021
De column van Elsbeth
Boemerang


Gezien: 18 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale informatiebijeenkomst
Onderwerp: Veiligheid Slotlaan (raadsinformatiebrief over rapport Megaborn)

Onze columniste ziet raadsleden en een wethouder met boter op hun hoofden om de hete brei zitten van de herinrichting van de Slotlaan. Hoe nu verder?

16-12-2020
De column van Elsbeth
Calimero-effect

Gezien: 10 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Woonvisie 2021-2025

Onze columniste Elsbeth ziet typisch Calimero gedrag, lees verder.

12-10-2020

De column van Elsbeth
Machtsspel

Gezien: 6 oktober 2020
Gemeentelijk theater: digitale raadsvergadering
Onderwerp: achter de schermen

Onze columniste Elsbeth heeft zich niet weten te bedwingen en kijkt nu achter de schermen. Lees verder.

11-09-2020
De column van Elsbeth

Schimmenspel

Gezien: 10 september 2020
Gemeentelijk theater: Ronde Tafel
Onderwerp: afronding projecten centrumvisie

Het was een mooie vertoning gisteravond. Zelden zo’n verwarring aanschouwd over procedures, rollen en waarheden. Het begon al mooi met de eerste woorden die als echo’s door de digitale ruimte rolden alsof je in een majestueuze kathedraal zat. Lees verder.