Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Publieksinitiatieven

Publieksinitiatief: Initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of een combinatie daarvan.
(definitie VNG)

Publieksinitiatieven in Zeist zoals:

  • Allegrotuin 2014 – 2018, een buurttuin op een tijdelijk braakliggend terrein op de hoek van het korte deel van de Weeshuislaan en Antonlaan; een initiatief van Beter Zeist met ondersteuning van vrijwilligers.
  • Platform Stadslandbouw Zeist 2014 - heden
  • Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, een initiatief van Stichting Beter Zeist (2015/2017) en Vereniging van Vrienden van het Gooi (2013)

Informatie

Allegrotuin nog in herfsttooi, oktober 2017