Ik steun deze petitie

  Heb je deze petitie al ingestuurd? Hartelijk dank.
  Dubbele inzendingen worden niet meegeteld.

  VOORNAAM (verplicht)

  ACHTERNAAM (verplicht)

  EMAILADRES (verplicht)

  POSTCODE (verplicht)

  HUISNUMMER (verplicht)


  Uiteraard worden uw gegevens zorgvuldig behandeld, zie hiervoor de Privacy Verklaring van Stichting Beter Zeist.
  Voor meer informatie zie RED Zeist.

  PETITIE
  RED Zeist

  Bewaar het dorpskarakter en houd Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en omgeving mooi en groen

  Laat nu uw stem horen!

  Help mee om uw mooie en groene woon- en leefomgeving te redden.
  Geen verdere verstedelijking
  Alleen bouwen voor de stabiele lokale behoefte
  Geen groen opofferen
  Dorpskarakter behouden

  Petitie RED Zeist

  Wij,
  Inwoners en bezoekers van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide, maatschappelijke organisaties, liefhebbers van het groene, cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente Zeist

  Constateren dat:
  » De regio Utrecht een grote Metropoolregio wil worden en daarom de economische groei en verstedelijking extra wil aanjagen.
  » De raad van Zeist tot nu toe geen afstand neemt van de verstedelijkings- ambities voor Zeist en de andere kernen.
  » De gemeenteraad verstedelijking en groei als beleidskader wil opnemen in de Omgevingsvisie Zeist voor de komende jaren.

  Verzoeken de raadsfracties:
  »
  In de komende Omgevingsvisie af te zien van de ambitie om de gemeente Zeist te verstedelijken en te voldoen aan de groei-ambitie van de regio;
  » In plaats daarvan in te zetten op bouwen voor de stabiele, lokale behoefte;
  » Af te zien van verdere bebouwing van groene gebieden in en rondom de kernen van de gemeente Zeist;
  » Dat mee te delen aan de regio Utrecht om Zeist mooi en groen te houden en het karakteristieke dorpskarakter van de gemeente Zeist te bewaren. 

  Aanbevolen door ...

  Hanna van den Dool, Stichting Beter Zeist
  Anton Moll van Chartante, Stichting Beter Zeist
  Egbert Visscher, Stichting Beter Zeist
  Patrick Greeven, Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
  Ernest Schuler, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

  Zeist Centrum
  Robert van der Gun
  Hendrik Jan Hoorn
  Jan Terwel
  Erik Toering

  Peter Vermeulen
  Marjan Versteeg

  Zeist Noord
  Erik Groeneweg
  Gerard Poolman
  Irene van Ewijk

  Zeist West
  Robert Baayen
  Henk Poortvliet
  Charlotte Post

  Zeist-Oost
  Piet van Driel
  Frits Koster

  Austerlitz
  Ben Vermeulen

  Bosch en Duin
  Ed Pipers
  Marc Wingens

  Den Dolder
  Rob Zee

  Katina Paul
  Pieter van der Ploeg

  Huis ter Heide
  Ruud Geus
  Adri Odding