Ik steun deze petitie

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Uiteraard worden uw gegevens zorgvuldig behandeld, zie hiervoor de Privacy Verklaring van Stichting Beter Zeist.
Voor meer informatie zie RED Zeist.

PETITIE
RED Zeist

Bewaar het dorpskarakter en houd Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en omgeving mooi en groen

Laat nu uw stem horen!

Help mee om uw mooie en groene woon- en leefomgeving te redden.
Geen verdere verstedelijking
Alleen bouwen voor de stabiele lokale behoefte
Geen groen opofferen
Dorpskarakter behouden

Petitie RED Zeist

Wij,
Inwoners en bezoekers van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide, maatschappelijke organisaties, liefhebbers van het groene, cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente Zeist

Constateren dat:
» De regio Utrecht een grote Metropoolregio wil worden en daarom de economische groei en verstedelijking extra wil aanjagen.
» De raad van Zeist tot nu toe geen afstand neemt van de verstedelijkings- ambities voor Zeist en de andere kernen.
» De gemeenteraad verstedelijking en groei als beleidskader wil opnemen in de Omgevingsvisie Zeist voor de komende jaren.

Verzoeken de raadsfracties:
»
In de komende Omgevingsvisie af te zien van de ambitie om de gemeente Zeist te verstedelijken en te voldoen aan de groei-ambitie van de regio;
» In plaats daarvan in te zetten op bouwen voor de stabiele, lokale behoefte;
» Af te zien van verdere bebouwing van groene gebieden in en rondom de kernen van de gemeente Zeist;
» Dat mee te delen aan de regio Utrecht om Zeist mooi en groen te houden en het karakteristieke dorpskarakter van de gemeente Zeist te bewaren. 

Aanbevolen door ...

Hanna van den Dool, Stichting Beter Zeist
Anton Moll van Chartante, Stichting Beter Zeist
Egbert Visscher, Stichting Beter Zeist
Patrick Greeven, Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
Ernest Schuler, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Zeist Centrum
Robert van der Gun
Hendrik Jan Hoorn
Jan Terwel
Erik Toering

Peter Vermeulen
Marjan Versteeg

Zeist Noord
Erik Groeneweg
Gerard Poolman
Irene van Ewijk

Zeist West
Robert Baayen
Henk Poortvliet
Charlotte Post

Zeist-Oost
Piet van Driel
Frits Koster

Austerlitz
Ben Vermeulen

Bosch en Duin
Ed Pipers
Marc Wingens

Den Dolder
Rob Zee

Katina Paul
Pieter van der Ploeg

Huis ter Heide
Ruud Geus
Adri Odding